Kancelaria

W kancelarii zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariusza.

Kancelaria Notarialna przy ulicy Jutrzenki numer 177 w Warszawie prowadzona jest przez notariusza Romana Tokarczyka od 2 stycznia 2015 roku.

W okresie: od czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku - notariusz Roman Tokarczyk prowadził kancelarię notarialną przy ulicy Domaniewskiej numer 39A w Warszawie wraz z notariuszem Tadeuszem Sojką - na zasadach spółki cywilnej.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Zakres czynności dokonywanych przecz notariusza opisano w zakładce CZYNNOŚCI NOTARIALNE. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące dokonywanych czynności notarialnych oraz informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do sporządzenia tych czynności, a także informacje o opłatach związanych z tymi czynnościami, można uzyskać nieodpłatnie bezpośrednio w Kancelarii, a także telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – dane kontaktowe znajdują się w zakładce: KONTAKT.